Fortsättning på skrinet

Något börjar komma ut från skrinet.

En mus?
En mus?
Gömställe
Gömställe