Ådringsmålning

Förhöj interiören med Ådringsmålning

 

Ådringsmålning av dörrar, väggar och pelare kan helt ändra karaktären i ett rum.

Gamla slitna dörrar eller nya säkerhetsdörrar kan återskapas till ursprungsträet eller målas om till ett helt nytt träslag.  De främsta träslagen som brukar imitationsmålas är björk, ek och mahogny,  men givetvis går det att få även andra träsorter uppmålade.
Flera trapphus och kontors interiör i Malmö och Lund har ådringsmålats av Fredrika.