Marmorering

Marmorering på möbler, väggar, golv        Marmorering
och annan inredning kan helt förvandla miljön.

 

Marmorerade väggar i fastighetens entré kan höja värdet och statusen på bostadsrätten.

 

 

Se mer i galleri