Ådringsmålning

 Inred med ådringsmålning 

Ådringsmålning av dörrar, väggar och pelare kan helt ändra karaktären i ett rum.

Gamla slitna dörrar kan återskapas till ursprungs träet eller målas om till ett helt nytt träslag.  De flesta träslag går att imitationsmåla.
Flera trapphus och kontors interiör i Malmö och Lund har ådringsmålats av Fredrika.

 

Ådringsmålning, dekorationsmåleri , trapphusmålning

Ådringsmålning väggpanel, uppdrag

Ådringsmålad panel

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer bilder i galleri 

 

 

Följ uppdragen på bloggen.