Ådringsmålning

 Ådringsmålning av inredning

Ådringsmålning av dörrar, väggar och pelare kan
helt ändra karaktären i ett rum.

Ådringsmålning, dekorationsmåleri
Gamla slitna dörrar kan återskapas till ursprungs träet eller målas om till ett helt nytt träslag.  De flesta träslag går att imitationsmåla. Flera trapphus och kontors interiör i Malmö och Lund har ådringsmålats av Fredrika.

 

Se mer bilder i galleri 

 

Fjädermahogny, björk och palisander.

 

Följ uppdragen på bloggen.